STICHTING CULTUUR-HISTORISCHE UITGAVEN GELEEN

Het bestuur van stichting SCHUG wordt gevormd door:

Wiel Gielkens

Gerard van Dooijewaard

Ad Hoogenboom

Walter Buskens

Wim Ridderbeekx

Koos Snijders

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Lid

Lid

Lid

De redactie bestaat uit:

Huub Clerkx

Frans Canton

Wim Ortjens

voorzitter

lid

lid

Plaatsnamen (Toponiemen, nederzettingsnamen) of andere vragen?

 

Vanaf het moment dat onze site in de lucht is worden wij overstelpt met vragen over allerlei cultuurhistorische zaken en vooral de oorsprong van nederzettingsnamen.

 

Voor zover het ons mogelijk is zullen wij reageren op concrete vragen, gesteld via ons contactformulier.

 

Wat wij niet kunnen en mogen doen is u kopieën verschaffen van delen uit het nog te publiceren werk van professor Schrijnemakers. Dat kunnen wij niet omdat de redactie van SCHUG de inhoud nog niet geautoriseerd heeft en omdat we in auteursrechtelijke zin daar ook niet bevoegd toe zijn.

 

Wat wij wél kunnen is het op weg helpen en hindernissen slechten voor mensen die met een cultuurhistorisch onderwerp bezig zijn en niet verder kunnen. Wij rekenen er dan wel op dat u ons en de desbetreffende auteurs als bron vermeldt.