150 jaar harmonie Sint Cecilia 1866 “Ter ere van God en vermaak der menschen”

Onder deze titel verschijnt op 24 september a.s. een boek over de roerige geschiedenis van dit muziekgezelschap. Het boekwerk is geschreven door Ad Hoogenboom en wordt uitgebracht door Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG).
Aan de realisatie ervan is heel veel onderzoek vooraf gegaan en komen er weer nieuwe feiten aan het licht. Nieuwe feiten over wat er in het oprichtingsjaar gebeurde en ook over het ver- meende eigendomsrecht van het Hubertushuis.

De vereniging had ooit een vermaarde toneelafdeling en de geschiedenis ervan wordt beschre- ven. De lijst met toneelstukken die werden opgevoerd is weer uitgebreid. Uiteraard is er ook aandacht voor de drumband, de kapel de Hasenthalers, de majorettes, de minirettes en de jeugdafdeling.

Het boek omvat ongeveer 150 pagina’s met een royaal aantal foto’s en afbeeldingen, waarvan vele in kleur worden afgedrukt. Het boek verschijnt in een beperkte oplage.

De prijs van het boek bedraagt bij voorintekening (vóór 5 september 2016) € 18,00. Daarna be- draagt de verkoopprijs € 20,00. Eventuele verzendkosten bedragen € 4,00. De boeken kunnen op 25 september tijdens de receptie van de harmonie worden afgehaald en vanaf maandag 26 september in het lokaal van de Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35 a, 6161 XD Geleen. De openingstijden zijn op maandag van 14.00 tot 16.30 uur, op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur (zie ook heemkunde-geleen.nl). U ontvangt hierover nader bericht.

U kunt zich van een exemplaar verzekeren door in te tekenen op het boek door het onderstaande formulier in te vullen of de gevraagde gegevens per e-mail aan schuggeleen [AT] gmail [DOT] com te zenden. Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig te worden overgemaakt op bankrekening NL52 RABO 0116023147 tnv. Schug Geleen. Insturen kan naar secr. Schug, Marcellienstraat 11 6166 CP Geleen.

Download intekenformulier hier

of hier per mail: Stuur een e-mail