STICHTING CULTUUR-HISTORISCHE UITGAVEN GELEEN

In 2014 verscheen het lijvige boek “Codex Nederlands-Limburgse toponiemen”, het levenswerk van prof. dr. Arthur Schrijnemakers . Dit werk werd en wordt zowel in binnen- als buitenland veelvuldig aangehaald als bron bij publicaties. Een tweede druk was nodig om de vele aanvragen te honoreren.

Een deel van het door de auteur aangeleverde werk is toen vanwege plaatsgebrek niet opgenomen. Inmiddels is de heer Schrijnemakers op 19 april 2015 in New York overleden.

Bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (22 oktober 2017) is het ontbrekende deel in een boekwerk uitgegeven door de Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG).  Het boek omvat ± 383 pagina’s en is getiteld:

 

“Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie”

Aanvulling op de Codex Nederlands-Limburgse toponiemen.

 

Het omvat 2 delen, namelijk 1e. Aspecten van Nederlands-Limburgse toponymie (plaatsnamen) en hodonymie (straatnamen) en 2e. Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. identieke rivier- en nederzettingsnamen, de invloed van ontbossing, toponymische import, de rol van dialect, oude namen van Limburgse wegen en straten en het ontwerpen, verklaren en vertalen van hodoniemen.

 

De prijs van het boek bedraagt € 40,00.

Eventuele verzendkosten bedragen € 5,55.

 

dinsdag 03 februari 2015

 

Tweede druk Codex Nederlands-Limburgse Toponiemen

 

De tweede druk Codex Nederlands-Limburgse Toponiemen is beschikbaar.

Er zijn veel lovende reacties binnen gekomen op het boekwerk “Codex van Nederlands-Limburgse Toponiemen” door prof. dr. M.J.H.A. (Arthur) Schrijnemakers. Dit leidde er meteen toe dat de eerste druk binnen enkele dagen was uitverkocht. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels een tweede (en laatste) druk is verschenen.

Veel kranten (o.a. De Telegraaf) hebben er aandacht aan besteed en in veel historische magazines wordt gesproken over een unieke uitgave.

 

Bestellen van het boek kan (zolang de voorraad strekt) door uw N.A.W. gegevens en emailadres te sturen aan schuggeleen@gmail.com onder gelijktijdige betaling van de kosten van het boek (€ 60,00 per stuk), vermeerderd met de eventuele verpakkings- en portokosten (€ 7,50).

Bankrek. Iban: NL52RABO 0116023147 t.n.v. Schug Geleen.  op=op.

Ook is het mogelijk om het boek af te halen en af te rekenen bij de Heemkundevereniging Geleen.

Hierover ontvangt u per email informatie.

 

Enkele recente reacties:

 

Het boek in goede orde ontvangen, prachtig, wat een werk en werkelijk alles onderzocht en beschreven, hier zal ik veel plezier van hebben. Ik weet gewoon niet waar te beginnen zo interessant is het allemaal.

 

Vanmiddag heb ik de bijbel van Schrijnemakers in goede orde ontvangen. Natuurlijk heb ik als leergierige, belangstellende lezer een snelle eerste inventarisatie gemaakt. Nu reeds durf ik enkele conclusies te stellen.

Het boek is zeer verzorgd en mooi ingebonden. Inhoudelijk is dit boek lezenswaardig en de hooggeleerde heer Schrijnemakers heeft er zeer veel van zijn wetenschappelijke vaardigheden ingelegd en er een degelijk en lezenswaardig werk van gemaakt.

Hij vermeldt zeer veel bronnen. Dat is prettig om eigen verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken.

Met dank voor jullie inzet om een uitgave als deze te realiseren in het belang van het levend houden van de geschiedenis van Limburg.