Walter Buskens is als bestuurslid van SCHUG (Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen www.schuggeleen.nl), aan het bestuur van Stichting MEG toegevoegd.

Walter Buskens trad na zijn middelbare schoolopleiding in dienst van de Staatsmijnen en volgde hier enkele jaren de opleiding tot mijnbouwkundig opzichter. Door de aangekondigde mijnsluitingen moest hij van werkkring veranderen en kwam ingaande 1 november 1966 in dienst van de gemeente Geleen. Hier behaalde hij de vereiste diploma’s en vijf later werd hij benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Buskens was vier jaar parttime docent aan de Bestuursacademie Zuid-Nederland te Tilburg. In 1996 ging hij met vervroegd pensioen.
Hij was medeoprichter en eerste secretaris van de Heemkundevereniging Geleen. Hiervan werd hij later benoemd tot erelid. Verschillende jaren is hij reeds redactielid van het tijdschrift van de Heemkundevereniging Geleen.