Huub Clerkx is als bestuurslid van SCHUG (Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen www.schuggeleen.nl), aan het bestuur van Stichting MEG toegevoegd.

Huub Clerkx functioneerde tot aan zijn pensionering in 2004 als leraar aan basisschool, mms, hbo, havo en atheneum. In die functie was hij bibliothecaris, lid/secretaris van de medezeggenschapsraad en voorzitter van de personeelsvereniging. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Veldekekring Geleen en omstreken, redactielid en redactiesecretaris van het tijdschrift Veldeke. Verder is hij lid van de “Wèrkgroep Sjoeëlaanpakke Veldeke-Limburg”. Huub is (mede)vertaler van  het leerboek Geleens dialect voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, diverse stripverhalen, een streekroman, verhalen, ‘vastelaovesgezèt’,  liedjes en teksten in het Geleens dialect. Hij verzamelt ook Geleense woorden en uitdrukkingen met het oog op een samen te stellen Geleens woordenboek. Het leiderschap van een leesclub, schrijversclub en de cursus ‘Gelaens laeze en sjrieve’ is een logisch vervolg. Huub is tenslotte lid van de ‘Stuurgroep samenwerkende parochies Geleen’ en actief in de eigen parochie. 
Binnen de SCHUG is hij bestuurslid en voorzitter  van de redactieraad.