Wiel Gielkens behaalde aan de Technische Hogeschool te Delft zijn diploma chemie. Na de vervulling van zijn dienstplicht bij de Militaire Inlichtingendienst startte hij zijn loopbaan bij DSM waar hij diverse functies vervulde. Daarna was hij enige jaren raadslid en fractievoorzitter in de Geleense raad. Hij is actief (geweest) in een aantal maatschappelijke functies binnen Nederland. Momenteel is hij o.a. voorzitter van Stichting MEG, Heemkunde zonder Grenzen, Cultuurfederatie Geleen en de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG).